Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego - 01-07-2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego
dla ZSOMS Kraków w ramach dofinansowania na wyposażenie
pracowni komputerowej.

 

Załączniki: wzór zapytania ofertowego i wzór oferty

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status